Kolejne szkolenie na temat realizacji i rozliczania projektów unijnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod hasłem: „Kwalifikowalność wydatków, w tym zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych (EFS)”.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 w sali szkoleniowej nr 18 na I piętrze.

W programie szkolenia znajdą się m. in. omówienie wybranych zagadnień z zakresu kwalifikowalności kosztów, zasady przygotowania budżetu projektu oraz kwestie związane z procedurami zakupowymi w projektach

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z racji ograniczonej liczby miejsc osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie, tj. do 5 grudnia 2017 r.

Potwierdzenie udziału można przesyłać oraz dodatkowe informacje uzyskać pod numerami telefonów: 41 200 30 14 (ARL) lub 15 832 33 54 i 15 864 20 74 (LPI FE), a także mailowo: ojczymek_mroczek@arl.ostrowiec.pl lub mochul_zwolinska@arl.ostrowiec.pl (ARL) oraz Marek.Kowalski@sejmik.kielce.pl (LPI FE).