„Złóż ofertę i zyskaj grant” – spotkanie dla organizacji pozarządowych w Kielcach

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w spotkaniu, które będzie dotyczyć projektu otwartego konkursu ofert przygotowywanego w Departamencie Ochrony Zdrowia na 2018 r. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w godz. 10.00 – 13.00 w w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

W programie spotkania zaplanowano takie zagadnienia jak:
– omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
– wskazanie priorytetowych obszarów działań w 2018 r. z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia,
– omówienie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2018 r.,
– przedstawienie instrukcji wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego oraz najczęstszych błędów formalnych powodujących odrzucenie oferty współpracy,
– omówienie kwestii związanych ze sprawozdawczością oraz czynnościami kontrolnymi dotyczącymi realizacji zadań publicznych.

Spotkanie jest bezpłatne, uczestnik ponosi jedynie koszty delegacji.
Agenda spotkania dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ).