Z Lokalnym Punktem Informacyjnym FE w Sandomierzu o RODO i kontrolach projektów unijnych

Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS w kontekście zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r., a także: omówienie wymagań zawartych w umowie na realizację projektu, polityka bezpieczeństwa w instytucji realizującej projekt, zasady archiwizacji dokumentów w projekcie oraz kontrola projektów – to główne tematy szkolenia „Zasady kontroli projektów unijnych i przetwarzania danych osobowych” zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzącą Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu.
Szkolenie odbyło się 22 listopada 2017 rokuCentrum Aktywności Obywatelskiej, wzięło w nim udział blisko 20 osób, w tym: przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych i instytucji realizujących projekty unijne. Spotkanie prowadzili pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Sandomierzu – Pani Agata GalataPan Marek Kowalski.
Spotkanie było okazją nie tylko do uzyskania nowej niezbędnej przy realizowaniu projektów unijnych wiedzy, ale też okazją do wymiany doświadczeń, skonsultowania się z przedstawicielami LPI oraz zasygnalizowania jakie nowe działania będą niezbędne dla prawidłowego prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektowej. Uczestnicy zadawali wiele pytań bazujących na swoich projektach, dowiadywali się też, jak solidnie przygotować się do kontroli.
Prowadzący zwrócili szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa danych elektronicznych oraz procedur w przypadku zaistnienia cyberataków. Po wejściu w życie RODO dotychczasowe stanowisko GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) przekształcony zostanie w Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych dysponujący szerszymi uprawnieniami.
Szkolenie: „Zasady kontroli projektów unijnych i przetwarzania danych osobowych” to drugie z cyklu spotkań realizowanych we współpracy ARL z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Sandomierzu. Kolejne z zaplanowanych spotkań:
Kwalifikowalność wydatków, w tym zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych (EFS) – 6 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00.
Zasady przygotowania projektu edukacyjnego – 13 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Szkolenia odbędą się w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, piętro 1, sala nr 18. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe do dnia poprzedzającego spotkanie: tel. 41 200 30 14; e-mail: mochul_zwolinska@arl.ostrowiec.pl; ojczymek_mroczek@arl.ostrowiec.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.