Forum kształcenia praktycznego – inauguracja projektu edukacyjnego

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na Forum inaugurujące projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, które odbędzie się 28 listopada br. o godz. 9.30 w Sali konferencyjnej hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78.

Głównym założeniem projektu jest realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego w miejscu pracy oraz przyznanie na ten cel grantów. Grantobiorcami mogą być szkoły zawodowe – technika, JST jako organizacje prowadzące oraz centra kształcenia praktycznego, a także instytucje otoczenia biznesu. Innowacją w projekcie będzie przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych do przedsiębiorstw w celu dostosowania umiejętności uczniów do wymagań rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. innowacji i transferu wiedzy w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój.
Spotkanie będzie również doskonałą okazją do wymiany informacji na temat współpracy szkół zawodowych z rynkiem pracy w obszarze kształcenia dualnego, na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk wynikających z funkcjonującego w Austrii systemu kształcenia praktycznego, które zaprezentuje przedstawiciel Instytutu Szkolenia Zawodowego w Austrii.

Realizacja projektu jest efektem inicjatywy Lagging Regions (Catching –up), realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju i Bankiem Światowym.

Zapraszamy do udziału przedsiębiorców oraz placówki edukacji zawodowej z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.

Program forum oraz kontakt do organizatorów imprezy znaleźć można stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ)