Fundusze europejskie dla zainteresowanych otwarciem własnego biznesu

Z dużym zainteresowaniem spotkało się spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej”, organizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Kilkanaście osób zainteresowanych rozpoczęciem własnego biznesu wzięło udział w spotkaniu, które odbyło się 15 listopada 2017 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej, działającym w dawnej PSP nr 4 przy ulicy Henryka Sienkiewicza 70.
W ramach spotkania uczestnicy zostali zapoznani z zakresem usług sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, możliwościami uzyskania bezzwrotnej dotacji nawet do 25 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także zwrotnymi mechanizmami finansowania, oferowanymi przez działające w województwie świętokrzyskim fundusze pożyczkowe. Osobną część spotkania stanowiły zagadnienia związane z możliwościami uzyskania do 100 000 zł premii na założenie działalności pozarolniczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ponadto realizowane w ramach szkolenia warsztaty poświęcone opracowaniu biznesplanu, który jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o dofinansowanie. Spotkanie informacyjne prowadziła Pani Agata Galata z Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.
Po zakończeniu spotkania osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej skorzystało z możliwości indywidualnych konsultacji z doradcą z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który chętnie udzielał podpowiedzi i wskazówek, jak dobrze przygotować się do ubiegania się o dotację.