„Świętokrzyskie-góry możliwości” – kampania promocyjna świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Od października trwa kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce – easy to do business in”.

Lokalna kampania medialna ma na celu zachęcenie firm z regionu świętokrzyskiego do wzięcia udziału w działaniach organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tj.:
– wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze
– udział w Targach Branżowych
– udział w spotkaniach B2B
– udział w spotkaniach sieciujących.

Projekt Promocji Gospodarczej ma na celu wsparcie działań proeksportowych świętokrzyskich przedsiębiorców, pozyskanie nowych kontraktów zagranicznych, a także promocję oferty lokalnych firm na rynkach zagranicznych.
Kampania medialna odbywa się pod hasłem „Świętokrzyskie-góry możliwości”. Polega na przeprowadzeniu i emisji serii wywiadów radiowych i telewizyjnych z przedsiębiorcami z regionu świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w działaniach realizowanych w ramach projektu promocji gospodarczej. Dodatkowym elementem są billboardy, zachęcające kolejnych przedsiębiorców do wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z możliwości promocji swoich firm, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a także poszukiwania nowych możliwości rozwoju swoich przedsiębiorstw, w szczególności nastawionych na zwiększenie sprzedaży na rynki zagraniczne.
Serdecznie zapraszamy firmy z regionu świętokrzyskiego do wzięcia udziału w projekcie promocji gospodarczej, a także medialnej kampanii promocyjnej.
Kontakt:

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Ul. Sienkiewicza 63
Tel. 41 365 81 90
http://www.coi.sejmik.kielce.pl/