Bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ na lata 2014-2020. Szkolenia przeznaczone są dla beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy lub pre-umowy oraz potencjalnych beneficjentów którzy złożyli wnioski o dofinansowanie dla projektów realizowanych z Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenia nie dotyczą beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia obejmują następującą tematykę:
1. Obsługa systemu SL 2014 i co za tym idzie sporządzanie wniosków o płatność oraz sprawozdawczość i monitoring
2. Zamówienia publiczne, stosowanie przepisów Ustawy PZP oraz zachowanie zasad konkurencyjności w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek które nie są zobligowane do stosowania przepisów Ustawy PZP
3. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Harmonogram szkoleń:
1) 10.11.2017 r. – Kielce Willa Hueta, ul. Juliusza Słowackiego 25, kwalifikowalność wydatków w ramach ERRR
2) 16.11.2017 r. – Kielce Willa Hueta, ul. Juliusza Słowackiego 25, Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności
3) 17.11.2017 r. – Kielce Willa Hueta, ul. Juliusza Słowackiego 25, Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności
4) 17.11.2017 r. – Kielce Willa Hueta, ul. Juliusza Słowackiego 25, System SL2014
5) 27.11.2017 r. – Ostrowiec Św. Hotel Panorama, Jędrzejów 84A, (k. Ostrowca Św. – przedłużenie ulicy Opatowskiej) – kwalifikowalność wydatków w ramach ERRR
6) 28.11.2017 r. – Ostrowiec Św. Hotel Panorama, Jędrzejów 84A, (k. Ostrowca Św. – przedłużenie ulicy Opatowskiej) – System SL2014
7) 29.11.2917 r. – Skarżysko Kamienna, Hotel Promień, ul. Legionów 105, System SL2014
8) 11.12.2017 r. – Kielce Willa Hueta, ul. Juliusza Słowackiego 25 – System SL2014
9) 11.12.2017 r. – Ostrowiec Św. Hotel Panorama, Jędrzejów 84A, (k. Ostrowca Św. – przedłużenie ulicy Opatowskiej), Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności
10) 12. 12.2017 r. – Kielce Willa Hueta, ul. Juliusza Słowackiego 25 – System SL2014

Zgłoszenia:
Organizatorem szkoleń na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jest Pedago, Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji. Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie uzupełnionej karty zgłoszeniowej  oraz przesłać na adres mailowy:  swietokrzyskie@pedago.pl lub faxem na nr: 12 341 61 76.

Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ)