Jednolity Plik Kontrolny – zmiany w VAT od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, iż  od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) obejmować będzie wszystkich podatników VAT bez wezwania ze strony organów podatkowych.

Od lipca 2016 roku taki obowiązek spadł na duże przedsiębiorstwa, a od lipca 2017 na małe i średnie firmy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie mikroprzedsiębiorstwa.

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przekazuje się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Poniżej prezentujemy krótki informator na temat  działania i obsługi JPK dla mikroprzedsiębiorców.

JPK_VAT – poradnik dla mikroprzedsiębiorców – 1

JPK_VAT – poradnik dla mikroprzedsiębiorców – 2

Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (TUTAJ)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (TUTAJ)

JPK_VAT dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (TUTAJ)