„Pierwszy biznes – wsparcie na starcie!” – pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach prowadzi nabory do projektu „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie!” Jest to program skierowany do:

  • absolwentów szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia
  • zarejestrowanych bezrobotnych.

Maksymalna wysokość pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla jednej osoby wynosi obecnie 84 413,80 zł, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty wynosi do 7 lat, w tym do roku karencji.

Program realizowany jest na terenie 6 województw, w tym województwa świętokrzyskiego. 

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:

W przypadku zakładania nowych przedsiębiorstw społecznych:

  • w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej
  • w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

Ważne informacje:
Działalność, którą chce się uruchomić, powinna zostać zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego,
Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco oraz najczęściej poręczenie 2 osób fizycznych (inne możliwości i szczegóły w regulaminie),
Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków na założenie i uruchomienie własnej działalności gospodarczej (jak np. wyposażenie, remonty, usługi oraz inne).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 32 273 26 62 lub mailowo pozyczki@swr.pl.

Regulamin i wzór wniosku o udzielenie pożyczki, a także dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej SWR (TUTAJ).