Miesiąc: Listopad 2017

29.11.2017

Kolejne szkolenie na temat realizacji i rozliczania projektów unijnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod hasłem: „Kwalifikowalność wydatków, w tym zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych (EFS)”. Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70

Czytaj dalej

29.11.2017

Szkolenie dla przedstawicieli NGO o zmianach w sprawozdawczości za 2017 rok

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizowała w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 szkolenie dotyczące zmian w sprawozdawczości organizacji pozarządowych za rok 2017. W spotkaniu, które odbyło się 28 listopada 2017 roku udział wzięło kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i na rzecz jego mieszkańców. Pierwszą część spotkania poprowadzili przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czytaj dalej

27.11.2017

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Targi Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś

Czytaj dalej

24.11.2017

„Złóż ofertę i zyskaj grant” – spotkanie dla organizacji pozarządowych w Kielcach

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w spotkaniu, które będzie dotyczyć projektu otwartego konkursu ofert przygotowywanego w Departamencie Ochrony Zdrowia na 2018 r. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w godz. 10.00 – 13.00 w w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W programie spotkania zaplanowano takie zagadnienia jak: – omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj dalej

23.11.2017

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych zaprasza na szkolenie: Zmiany w sprawozdawczości NGO za rok 2017 Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, piętro I, sala nr 18. Podczas szkolenia będą poruszane takie tematy jak: zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych związane z wprowadzeniem

Czytaj dalej

23.11.2017

Forum kształcenia praktycznego – inauguracja projektu edukacyjnego

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na Forum inaugurujące projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, które odbędzie się 28 listopada br. o godz. 9.30 w Sali konferencyjnej hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78. Głównym założeniem projektu jest realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego w miejscu pracy oraz przyznanie na ten cel grantów. Grantobiorcami mogą być szkoły zawodowe –

Czytaj dalej