„Fundusz Sektor 3.0” – wsparcie na innowacje dla organizacji non – profit

Zapraszamy organizacje pozarządowe do skorzystania z programu Fundusz Sektora 3.0. Wnioski można składać jeszcze do 15 listopada 2017 r.

Fundusz Sektora 3.0 to program wspierający tworzenie nowych narzędzi online dopasowanych do potrzeb organizacji non profit. W tym roku organizatorzy Funduszu Sektora 3.0 szukają nowych narzędzi online mających na celu usprawnienie codziennej pracy i zwiększenie efektywności w trzecim sektorze. Szczególną rolę w tym zakresie mogą odegrać rozwiązania, które wpiszą się w nurt ekonomii współdzielenia. Najlepsze projekty zostaną na początku wciągnięte w specjalnie przygotowany program inkubacji, który zakończy się obradami komisji, decydującej komu przyznać finansowanie w wysokości 50 000 PLN.

Fundusz adresowany jest do wszystkich organizacji, które mają pomysł na nowe, innowacyjne narzędzie. Do Funduszu Sektora 3.0 można aplikować samodzielnie lub w zespołach, w których uczestniczyć będą przedstawiciele firm czy niezależni specjaliści z branży technologicznej. W skład zespołu projektowego powinno wchodzić od 2 do 5 osób, przy czym przynajmniej jedna osoba (która jednocześnie będzie pełnić rolę koordynatora projektu) musi reprezentować organizację pozarządową.

Zgłoszenia do Funduszu można wysyłać za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie sektor3-0.pl/fundusz. Nabór wniosków ruszył 17 października i potrwa do 15 listopada do godziny 12:00 w południe. Wnioski zostaną przeanalizowane przez komisję, która nagrodzi najlepsze projekty możliwością wzięcia udziału w procesie Inkubacji. Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z organizatorem, dostępny na stronie internetowej Funduszu (TUTAJ).

Po zakończeniu rekrutacji jeszcze w listopadzie rozpocznie się inkubacja. Na cyklicznych warsztatach organizowanych w weekendy i trwających do połowy stycznia uczestnicy otrzymają specjalistyczne wsparcie w dopracowaniu pomysłu i stworzeniu spójnej koncepcji projektu. Inkubacja obejmie między innymi takie tematy jak badanie potrzeb odbiorców, opracowanie budżetu oraz planu promocji. Inkubacja odbędzie się w Warszawie na terenie Campusa Google.

Wybór projektów, które otrzymają dofinansowanie zostanie dokonany podczas Finału Funduszu Sektora 3.0 – 19 stycznia 2018 r.

Partnerami tegorocznego Funduszu są Intel, Google Campus Warsaw i Gerere. Dodatkowo zespoły projektowe otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony społeczności Ladies that UX oraz Koduj dla Polski

Łączna pula nagród w konkursie to 100.000 PLN, a maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 50.000 PLN.

Fundusz jest realizowany w ramach programu Sektor 3.0, przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego realizację powierzono specjalistom z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.