Spotkanie grantowe w ramach nowego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Informujemy, iż Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego od sierpnia br. realizuje projekt partnerski pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach tego projektu odbywają się spotkania grantowe w każdym z powiatów województwa świętokrzyskiego.
Spotkania te kierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół zawodowo- technicznych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, a także lokalnych przedsiębiorców.
Spotkanie dla jednostek i firm z terenu powiatu ostrowieckiego odbędzie się w czwartek 9 listopada o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr 3 (THM) przy ul. Sandomierskiej 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Podczas spotkania uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualnych możliwości dofinansowania szkół w zakresie ich działalności edukacyjnej, a także wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału; szczegółowych informacji udziela Anna Piras, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, nr tel. 41 306-70-16.