Zakończenie staży w projekcie „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie 13 mieszkańców gminy Bodzechów wzięło udział w 6-miesięcznych stażach zawodowych. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego zgodnie z nowymi kompetencjami, które nabyli w ramach projektu: opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Stażystów przyjęli: Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, Hospicjum im. Jana Pawła II prowadzone przez Akcję Katolicką, Fundacja Pomocna Dłoń oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”. Staże były uwieńczeniem ich udziału w projekcie. Ponadto Uczestnicy korzystali z: pracy socjalnej, zasiłków, indywidualnego poradnictwa psychospołecznego i zawodowego, warsztatów psychospołecznych i rozwoju zawodowego, a także szkoleń zawodowych: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” oraz „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”.

Staże zostały zorganizowane w ramach projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”, którego celem jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób (17 mężczyzn, 15 kobiet), w tym 10 osób niepełnosprawnych (6 mężczyzn, 4 kobiet) z terenu gminy Bodzechów. W projekcie wsparciem zostały objęte osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Bodzechów, a jednocześnie nie pracują i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami), lub też nie pracują i nie są w ogóle zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Wartość projektu: 597 147,30 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 499 667,46 zł
Wkład własny: 97 479,84 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. – 31 października 2018 r.
Osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej w gminie Bodzechów będą mogły jeszcze wziąć udział w projekcie. Od 15 listopada do 15 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie będzie prowadził nabór na dwa ostatnie szkolenia w projekcie, tj. „Przedstawiciel handlowy z elementami telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” oraz „Szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego”, po których również dla części Uczestników projektu zaplanowane są staże.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzechów /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wnioskodawca projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego jest partnerem i realizatorem aktywizacji zawodowej i społecznej dla Uczestników.