Spotkanie z historią w Centrum Aktywności Obywatelskiej

W budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 do 18 października dostępna była wystawa  pt.: „Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady”.  Zorganizowana została ona przez działające w CAO Stowarzyszenie Kulturoznawcze „Nie Z Tej Bajki” jako jeden z elementów projektu „Mobilna przestrzeń kultury II” realizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w kilku miejscowościach województw małopolskiego i świętokrzyskiego..

Wystawa w formie plansz prezentuje losy siedemnastu osób pochodzących z terenów dawnej Galicji, które przeżyły Holokaust, przybliża różne  dramatyczne decyzje i niebezpieczeństwa, z którymi każda z tych osób musiała się zmierzyć, a także ich losy powojenne oraz własne indywidualne przemyślenia
i refleksje,

Wystawa uzupełniona została przez warsztaty i spotkania, podczas których młodzież jak i dorośli mogli uruchomić swoją wyobraźnię i poznać elementy kultury żydowskiej, tak bogatej i różnorodnej, która do dziś fascynuje.

Młodzież mogła wykazać się wyobraźnią próbując wykonać portret Rywki Lipszyc – mieszkanki łódzkiego getta, autorki pamiętnika z czasów Holokaustu. Zadanie o tyle interesujące, iż po Rywce nie zachowała się żadna fotografia ani wizerunek. Następnie podczas kolejnych warsztatów  zatytułowanych „Polsko-żydowska mozaika”, zadanie uczestników polegało na tworzeniu wystawy ukazującej złożoność żydowskiej historii i kultury. Impreza odbyła się we środę 11 października.

Natomiast w sobotę 14 października zorganizowano warsztaty dla dorosłych pod hasłem: „Napisz to po hebrajsku!”. Podczas spotkania uczestnicy mogli poznać  alfabet hebrajski i symboliczne znaczenie jego liter oraz tajniki pracy sofera – kopisty przepisującego święte zwoje Tory. Mieli też szansę ćwiczeń w pisaniu hebrajskich liter.

Tytuł wystawy nawiązuje do cytatu z wiersza autorstwa wybitnej żydowskiej po­etki Rajzli Żychlińskiej napisanego tuż po zakończeniu II wojny światowej pt.: „Bóg zakrył swoją twarz”.

Wystawa, którą można było oglądać na korytarzach budynku CAO to interesujące spotkanie
z przeszłością, historią, skłania do refleksji nad różnorodnością ludzkich losów i postaw. Cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających Centrum, wpisuje się też w prowadzoną przez Wojtka Mazana – lidera Stowarzyszenia Kulturoznawczego „Nie Z Tej Bajki” od dłuższego czasu akcję przywracania mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego pamięci o zamieszkującej nasze miasto kiedyś licznej społeczności żydowskiej.

Akcja dofinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.