Targi Ekonomii Społecznej – Kielce 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Podczas Targów zostanie zapewniona możliwość zaprezentowania działalności zgłoszonych podmiotów ekonomii społecznej.
Zgłoszenie do udziału w Targach (stoisko wystawiennicze) prosimy przesyłać do dnia 10 listopada 2017 r. na załączonej „Karcie zgłoszeniowej do udziału w Targach Ekonomii Społecznej” na adres e-mail: artur.armata@sejmik.kielce.pl.
Targi Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej.
Jednocześnie informujemy, że:
• miejsce na stoisko udostępniane jest bezpłatnie podmiotom prezentującym się podczas Targów;
• w przypadku większej ilości zgłoszeń niż ilość przewidzianych miejsc organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru organizacji korzystających ze stoisk;
• istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w targach dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (TUTAJ)