Szkolenie „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”.

Ponad trzydzieści osób reprezentujących lokalne placówki oświatowe, jednostki edukacyjno – wychowawcze oraz podmioty samorządowe uczestniczyło w szkoleniu pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”. Odbyło się ono w piątek 13 października w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” z Kielc, współorganizatorem Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Jest to kolejna inicjatywa Agencji Rozwoju Lokalnego związana z działaniami na rzecz profilaktyki uzależnień. Szkolenie poprowadził Pan Łukasz Niewczas – certyfikowany terapeuta uzależnień. Podczas spotkania prowadzący przybliżył uczestnikom między innymi następujące zagadnienia:
• rozpoznawanie substancji psychoaktywnych i przyborów do ich zażywania,
• procedury postępowania z osobą pod wpływem narkotyku,
• skuteczne metody przeciwdziałania i wczesnej interwencji uzależnień,
• oceny czynników chroniących i czynników ryzyka przy różnych uzależnieniach (narkotyki i dopalacze, hazard i Internet),
• świadomość mechanizmów uzależnień.
Prowadzący przybliżył też sposoby rozpoznawania zachowań świadczących o uzależnieniu – specyficzny slang, zachowania, gesty. Umiejętność obserwacji może stanowić wielką pomoc w szybkim rozpoznaniu problemu i zapobiegnięciu dramatom – podkreślał. Był czas na cenną podczas takich spotkań wymianę doświadczeń. Skala problemu mobilizuje do współpracy wiele różnych instytucji. Ofiarami bowiem – oprócz samych uzależnionych – są członkowie ich rodzin, koledzy ze szkoły i pracy, sąsiedzi a nawet osoby zupełnie postronne.
Zapraszamy do galerii zdjęć.