Projekt PFRON „Samodzielni i skuteczni” – trwa nabór wniosków

Organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, mają możliwość pozyskania funduszy na realizację programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla swoich podopiecznych. Nabór wniosków w ramach projektu pn. „Samodzielni i skuteczni” prowadzi do 8 listopada Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na przeprowadzenie zadania inicjator przeznaczył 90 mln zł.

Proponowane przez potencjalnych beneficjentów przedsięwzięcia skierowane do osób niepełnosprawnych powinny obejmować jeden z sześciu obszarów wsparcia:

-wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
-zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
-wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
-zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji,
-poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
-upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Projekty zadań uwzględniające powyższe kierunki pomocy należy składać do 8 listopada 2017 roku za pomocą Generatora Wniosków zamieszczonego na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły projektu pn. „Samodzielni i skuteczni” na witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (TUTAJ)