Refundacje kosztów szkoleń dla firm z sektora MŚP

Przedsiębiorcy z sektora MSP z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej, którzy chcą podnieść kwalifikacje kadry pracowniczej poprzez szkolenia, studia podyplomowe, czy rozwinąć firmę korzystając z usług doradczych, mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na te działania. Refundacja może wynieść nawet do 80 proc. Zadanie realizuje Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Aby uzyskać zwrot kosztów właściciele firm powinni się zarejestrować w Bazie Usług Rozwojowych, a następnie wypełnić wniosek, dzięki któremu będą mogli wybrać najlepszą usługę lub szkolenie. Po zakończeniu wybranej formy wsparcia należy złożyć wniosek o refundację poniesionych kosztów w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców w Starachowicach, mieszczącym się przy ul. Radomskiej 29 (pok. 208).

Firmy jednoosobowe, mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów usługi, kursu. Taka sama refundacja przypadnie zakładowi średniej wielkości, który spełni jeden z warunków: przynależność do białego, zielonego lub srebrnego sektora gospodarki; działanie w obszarze specjalizacji regionu – branża metalowo-odlewnicza, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna; funkcjonowanie w branży o wysokim potencjale zatrudnienia; posiadanie analizy potrzeb rozwojowych przygotowanej w ramach działania 2.2 PO WER; wybrane usługi przyczynią się do podniesienia kompetencji sprzyjających rozwojowi firmy. Zwrot w tej wysokości przypadnie również zatrudniającemu, który skieruje na szkolenia pracowników 50+ lub o niskich kwalifikacjach. Średnie przedsiębiorstwa niespełniające żadnego z wyżej wymienionych warunków mogą otrzymać do 50 proc. refundacji.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 500 053 742. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej SIPH w zakładce Baza Usług Rozwojowych.