Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków

Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków w programie „Demokracja w Działaniu”. Wnioski wstępne można składać w terminach do: 22 października 2017 i 15 lutego 2018.

O dotacje w ramach programu „Demokracja w Działaniu” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa i przejrzystości jego działań.

Wnioski wstępne można składać w terminach do: 22 października 2017 i 15 lutego 2018.

Więcej informacji na stronie Fundacji Batorego (TUTAJ)