Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Już po raz jedenasty odbędzie się Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Hasło tegorocznego spotkania to „Jedność w różnorodności – świętokrzyskie organizacje pozarządowe wobec nowych wyzwań”, Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. Kongres odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach 19 października o godz. 10.00. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października br.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu województwa świętokrzyskiego. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy, sprzyjającej pracy stowarzyszeń oraz nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem województwa.

Uczestnicy kongresu poznają m.in. możliwości wykorzystywania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego przez duże organizacje pozarządowe oraz na duże inicjatywy, poznają zasady funkcjonowania ekonomii społecznej, a także dowiedzą się, jak można kształtować i wzmacniać tożsamość społeczności lokalnych poprzez wspieranie dziedzictwa kulturowego.

Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest TUTAJ.

Program kongresu dostępny jest TUTAJ

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia uzyskać można:

KANCELARIA ZARZĄDU UMWŚ
Anna Kudła
tel. 41 342 15 43
e-mail: Anna.Kudla@sejmik.kielce.pl

BIURO CHORĄGWI KIELECKIEJ ZHP
pwd. Martyna Wypych
tel. 507 739 946
e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl
facebook.com/ChKieleckaZHP