„Świętokrzyskie dla młodych” – zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas serdecznie zaprasza prezydentów miast, burmistrzów i wójtów a także przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego na spotkanie dotyczące wdrażania strategii „Świętokrzyskie dla młodych”, które odbędzie się 20 października o godz. 9.30 w sali 102 budynku Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Przedmiotem spotkania będzie przede wszystkim możliwość uruchomienia w regionie programu grantowego dla nieformalnych grup młodzieżowych w roku 2018.

UWAGA! Pierwotnie spotkanie miało odbyć się 13 października.

Wszystkie informacje oraz program spotkania dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ)