Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji Gminnego Programu Współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów działających na podst. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 października o godz. 16.00 w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 w sali nr 18 (I piętro). Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Informacje dotyczące spotkania można uzyskać w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w pok. 15 (I piętro) lub pod numerem telefonu: 41 200 30 14.
Więcej informacji dotyczących konsultacji Gminnego Programu Współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019 można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce: Strefa społeczna/organizacje pozarządowe albo bezpośrednio w Wydziale Edukacji I Spraw Społecznych UM przy ul. Głogowskiego 3/5.