Pilotażowy program dla Polski Wschodniej

2 października ruszył nabór do programu „Scale Up South Poland”. Program zakłada wsparcie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw w rozwoju i internacjonalizacji działalności. Program skierowany jest do firm, działających na rynku nie dłużej niż 5 lat, posiadających innowacyjny pomysł i potencjał na jego rozwój oraz ukierunkowanych na sukces międzynarodowy – w tym firmy z województwa świętokrzyskiego.

 

W ramach prowadzonego do końca roku naboru zostanie wybranych 12 firm z 4 województw biorących udział w programie (świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie), które otrzymają wsparcie w kilku kluczowych obszarach:
• cykl profilowanych szkoleń (własność intelektualna, podatki w transakcjach międzynarodowych, internacjonalizacja, pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności),
• coaching i mentoring – profesjonalne doradztwo z zakresu pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł – fundusze unijne, prywatni inwestorzy, Venture Capital, Business Angels,
• możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku,
• wsparcie profesjonalistów oraz dostęp do narzędzi Enterprise Europe Network w zakresie internacjonalizacji i innowacji.

Program jest pilotażowym działaniem Komisji Europejskiej w ramach Enterprise Europe Network Polski Południowej. Koordynatorem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Nabór potrwa do końca 2017 roku.