Miesiąc: Październik 2017

31.10.2017

„Fundusz Sektor 3.0” – wsparcie na innowacje dla organizacji non – profit

Zapraszamy organizacje pozarządowe do skorzystania z programu Fundusz Sektora 3.0. Wnioski można składać jeszcze do 15 listopada 2017 r. Fundusz Sektora 3.0 to program wspierający tworzenie nowych narzędzi online dopasowanych do potrzeb organizacji non profit. W tym roku organizatorzy Funduszu Sektora 3.0 szukają nowych narzędzi online mających na celu usprawnienie codziennej pracy i zwiększenie efektywności w trzecim

Czytaj dalej

30.10.2017

Spotkanie grantowe w ramach nowego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Informujemy, iż Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego od sierpnia br. realizuje projekt partnerski pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach tego projektu odbywają się spotkania grantowe w każdym z

Czytaj dalej

27.10.2017

Zakończenie staży w projekcie „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie 13 mieszkańców gminy Bodzechów wzięło udział w 6-miesięcznych stażach zawodowych. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego zgodnie z nowymi kompetencjami, które nabyli w ramach projektu: opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Stażystów przyjęli:

Czytaj dalej

26.10.2017

Konkurs UOKiK dla konsumenckich organizacji pozarządowych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty. Oferty należy składać do dnia 6 listopada 2017 r. Głównym odbiorcą działań w ramach tego projektu mają być seniorzy i osoby starsze, które w ostatnim czasie

Czytaj dalej

23.10.2017

Telewizja Ostrowiecka już dostępna w sieci!

Informujemy, iż Telewizja Ostrowiecka, która od 2 października jest obecna na kanale 828 (w ramach ZEBRRA.TV) w ofercie TV VECTRA jest już dostępna w internecie. Kolejne wydania programu można oglądać na facebookowym FP „Telewizja Ostrowiecka” lub śledząc kanał „Telewizja Ostrowiecka” na portalu YouTube. Zapraszamy do oglądania!

Czytaj dalej

19.10.2017

Spotkanie z historią w Centrum Aktywności Obywatelskiej

W budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 do 18 października dostępna była wystawa  pt.: „Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady”.  Zorganizowana została ona przez działające w CAO Stowarzyszenie Kulturoznawcze „Nie Z Tej Bajki” jako jeden z elementów projektu „Mobilna przestrzeń kultury II” realizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja oraz Muzeum Przyrody i

Czytaj dalej