Wakacyjne staże dla uczniów Technikum w Klimontowie

Dzięki projektowi Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. „Kompetencje kluczem do kariery” 30 uczniów i uczennic Technikum im. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie, na co dzień kształcących się w zawodach technik mechanik i technik handlowiec, wzięło udział w wakacyjnych stażach u przedsiębiorców z Klimontowa i okolic. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w szkole. Za udział w 150 – godzinnych stażach uczniowie otrzymują stypendium. Lokalni przedsiębiorcy z Klimontowa i okolic, przyjmujący uczniów na staż zapewnili uczestnikom odpowiednie stanowisko pracy, przeszkolili stażystów w zakresie BHP, p.poż. oraz z zakresu obowiązującego regulaminu pracy, udzielali również cennych wskazówek dla przyszłych handlowców i mechaników. – Jestem ze stażu bardzo zadowolona. Nauczyłam się tu wielu nowych rzeczy, których jeszcze nie znałam, na przykład związanych z ekspozycją towaru i organizacją sprzedaży. W przyszłości chętnie wezmę udział w podobnych stażach – mówi uczennica Technikum, która odbywała staż na stanowisku handlowca. – Opiekun mojego stażu chętnie i cierpliwie odpowiadał na wszystkie moje pytania, dzięki czemu nauczyłem się tu wielu przydatnych rzeczy – mówi uczeń odbywający staż w firmie Pawłowski Paweł Auto-Service.
Staże dla uczniów Technikum w Klimontowie realizowane były w ramach projektu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. „Kompetencje kluczem do kariery”, który trwa od 1 września 2016 roku. Zrealizowane staże są podsumowaniem pierwszego roku jego realizacji. Przypomnijmy, że projekt skierowany jest do 77 uczniów Technikum kształcącego w zawodach technik mechanik i technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia Technikum w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów. Uczniowie w ramach projektu mogą korzystać m. in. z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających kompetencje w zakresie porozumiewania się w j. obcych oraz matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się, indywidualnego doradztwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych.
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego od 01.09.2016 do 31.08.2018. Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 342 824,18 zł. Koszt całkowity projektu: 367 859,18 zł.