„Bezpiecznie na drodze” z udziałem ARL

W niedzielę 10 września 2017 r. na Rynku ostrowieckim. odbył się piknik rodzinny „Bezpiecznie na drodze” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Jarosława Górczyńskiego. Działający przy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom miał swoje stoisko profilaktyczne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Było nie tylko profilaktycznie, ale też miło i energetycznie, ze względu na stałą obecność dzieci i młodzieży. Chętnie odpowiadali na pytania konkursowe dotyczące bezpieczeństwa w kontekście używania substancji psychoaktywnych. Nagrodą były upominki ufundowane przez ARL. To kolejna cenna inicjatywa miejska promująca zdrowie i bezpieczeństwo. Wydarzenie zostało sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Św. na 2017 r.