Pilotażowy program dla start- upów

Trwa nabór do pilotażowego programu „Wsparcie prawne dla start- upów”, którego realizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do start- upów z sektora MŚP, a przewiduje on wsparcie na doradztwo prawne przy zawieraniu umów inwestycyjnych. Łącznie na projekt przeznaczono 470 tys. złotych, a wysokość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosi 10 tys. zł dla analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej, a także oceny warunków ochrony prawnej i ryzyka biznesowego. Środki na obsługę prawną pochodzą z budżetu państwa i są dostępne tylko do końca roku.

Firmy, które skorzystają z projektu mogą liczyć na:  wsparcie prawne w zakresie analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia Przedsiębiorcy, a także  indywidualne doradztwo prawne w trakcie negocjacji warunków umowy inwestycyjnej.

Nabór wniosków trwa do 17 października 2017 r. a realizacja przewidzianej we wniosku usługi doradczej powinna zak0ńczyć się najpóźniej do 24 listopada. Usługi doradcze realizują zakontraktowane przez PARP kancelarie prawne.

Informujemy też, że w związku z projektem PARP udostępnia cykl webinariów poruszających istotne dla start-upów tematy prawne.
Webinaria  będą odbywać się cyklicznie, a ich tematyka obejmuje:

1. Negocjowanie i zawieranie umów inwestycyjnych – jak ustalić zasady współpracy z inwestorem –21 września 2017 r. godz. 13:00

2. Crowdfunding – innowacyjny sposób na rozwój biznesu – 28 września 2017 r.

3. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – jak przygotować firmę do wymogów nowych przepisów – 5 października 2017 r.

4. Jak właściwie chronić własność intelektualną firmy – know how, prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej – 12 października 2017 r.

5. Rozstanie z inwestorem kapitałowym – zabezpieczenie interesów spółki przy wyjściu kapitałowym – 19 października 2017 r.

6. NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych – odległe marzenia czy realny sposób na rozwój biznesu – 26 października 2017 r.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie PARP (TUTAJ)

Wszelkie pytania związane z naborem należy kierować na adres poczty elektronicznej wsparcie_prawne_startup@parp.gov.pl, lub telefonicznie pod numerem: (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02