Wykorzystali „Nową szansę” na zatrudnienie

Jedenaścioro uczestników i uczestniczek projektu „Nowa szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyło staże zawodowe u pracodawców na terenie powiatu ostrowieckiego. Dla czworga z nich okazały się one punktem wyjścia do zdobycia zatrudnienia. Swoja „przygodę” z projektem rozpoczęli w październiku 2016 r. Od tego czasu korzystali ze wsparcia pracowników socjalnych, doradcy zawodowego i coacha. Wzięli udział w warsztatach rozwoju zawodowego i warsztatach psychospołecznych, które przygotowywały ich do poszukiwania pracy i odnalezienia się w miejscu pracy. Zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi po 8 osób wzięło udział w szkoleniu zawodowym Kucharz oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zwieńczeniem szkoleń był egzamin czeladniczy przeprowadzony w styczniu 2017 r., do którego przystąpiło 13 osób. Wszyscy zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe – 6 osób uzyskało tytuł czeladnika w zawodzie kucharz, a 7 osób tytuł czeladnika w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Od lutego do sierpnia 2017 r. 11 osób uczestniczyło w stażach zawodowych, w trakcie których mogli ugruntować swoje umiejętności zawodowe. 6 osób odbywało staże w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kunowie. – Wszyscy wzorowo podchodzili do swoich obowiązków i wykazywali się dużym zaangażowaniem. Trzem z nich już niebawem zaproponujemy umowy o pracę – mówi Tomasz Mazan, kierownik Zakładu.
5 kolejnych osób odbywało staże w gastronomii – 2 osoby w prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego Barze Mlecznym „Czwórka” a 3 w stołówce, prowadzonej przez Fundację Pomocna Dłoń. – Zwłaszcza jedna uczestniczka projektu, Pani Renata od początku dała się poznać jako dobry pracownik, dlatego też chcemy nadal widzieć ją w naszym zespole – mówi Karolina Nowak, Prezes Zarządu Fundacji. Również stażyści, którzy uczyli się fachu w Barze Mlecznym „Czwórka” spisali się doskonale. Przynajmniej jedna z osób będzie w dalszym ciągu współpracować z Agencją. – Dla mnie staż okazał się świetną okazją do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego i oczywiście stypendium, które pozwoliło mi stać się niezależnym i samemu utrzymywać się. Polecam udział w projekcie każdemu, kto poszukuje pracy i chce coś zmienić w swoim życiu – mówi jeden z uczestników projektu.
Projekt „NOWA SZANSA” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kunowie w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.