INNOSTAL – fundusze dla sektora hutniczego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II nabór do konkursów w ramach programu sektorowego INNOSTAL. Innowacyjne projekty firm branży hutniczej i stalowej mogą uzyskać nawet 95 mln złotych dofinansowania. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy – zarówno z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Dopuszczony jest także udział konsorcjum złożonych z przedsiębiorców. Nabór projektów rozpocznie się 9 października i potrwa do 8 grudnia 2017 r.

Celem utworzonego z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej o raz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju programu sektorowego INNOSTAL jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do roku 2026. Dofinansowanie przyznawane jest projektom obejmującym prace nad nowymi technologiami i produktami oraz działaniami na rzecz ograniczania negatywnego wpływu sektora hutniczego na środowisko naturalne.

W pierwszej, zakończonej w ubiegłym roku, edycji konkursu dofinansowanie uzyskało 20 projektów, spośród których połowa dotyczyła nowych wyrobów stalowych, a co piąty materiałów wsadowych i stopów lub optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego. Łącznie 134 mln zł otrzymały bardzo zróżnicowane projekty: od technologii obróbki cieplnej, poprzez nowatorskie szyny kolejowe i recykling odpadów kompozytowych, aż po technologie generowania energii elektrycznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. Dzięki kolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Wszystkie informacje i dokumentacja projektu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (TUTAJ)