Międzynarodowe Forum Inwestycyjne 2017

W dniach 1- 2 września 2017 r. w Skarżysku – Kamiennej odbędzie się II Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Jego zadaniem jest promocja oferty inwestycyjnej  regionu świętokrzyskiego jako atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestorów. MFI to okazja do zdynamizowania współpracy handlowej pomiędzy krajami, a także rozwoju relacji biznesowych na obszarze usług, kapitału i swobodnego przepływu pracowników.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Forum wszystkich zainteresowanych przedstawicieli biznesu – w szczególności z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, oraz programu Forum dostępne są na stronie internetowej Organizatora (TUTAJ).