Otwarty konkurs grantowy „Wiosenny Inkubator Innowacji”

Rusza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 sierpnia do 6 września 2017 r.

W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy: osób młodych bez doświadczenia zawodowego, osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 50 r.ż.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy mają innowacyjne pomysły oraz impuls do działania i zmiany warunków panujących na rynku pracy. Stowarzyszenie WIOSNA czeka zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy.

Innowatorzy w ramach projektu otrzymają między innymi:

  • wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości do 80 000 zł,
  • pomoc ekspertów,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • sesje motywująco-inspirujące,
  • doradztwo indywidualne,
  • wsparcie organizacyjno-techniczne.

Aby zgłosić swój pomysł należy wejść na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami, a następnie wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy (II tura rekrutacji trwa od 7 sierpnia do 6 września 2017r.).

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: www.ngo.pl