Otrzymaj grant na swoje wydarzenie o kodowaniu!

Chcesz zorganizować hakaton, warsztat lub spotkanie o kodowaniu dla dzieci i młodzieży? A może kurs online wprowadzający młode osoby w programistyczne tajniki? Masz już pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację? Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Weź udział w inicjatywie Meet and Code i zdobądź grant na swoje wydarzenie! Zgłoszenie musi zostać przesłane najpóźniej do 15 września 2017 r.

Inicjatywa Meet and Code, której organizatorami są firma SAP oraz TechSoup Europe, ma na celu wsparcie różnorodnych wydarzeń nawiązujących do kodowania, które zorganizowane zostaną w trakcie Europejskiego Tygodnia Kodowania, czyli od 7 do 22 października. Wsparcie to polega na przekazaniu wybranym organizacjom pozarządowym, które do 15 września tego roku zgłoszą swój pomysł na wydarzenie na stronie www.meet-and-code.org, grantu w wysokości nawet 400 euro na jego realizację.

Uwaga: Grant otrzymają tylko najlepsze zgłoszenia! Zachęcamy do przesyłania kreatywnych i oryginalnych pomysłów 🙂

Europejski Tydzień Kodowania to coroczne wydarzenie trwające od 7 do 22 października, które ma na celu promowanie kodowania wśród dzieci i młodzieży. Nawiązuje do inicjatywy opracowanej przez grupę roboczą byłej Komisarz UE ds. Agendy Cyfrowej i wspierany jest przez Komisję Europejską.

Cel i format wydarzenia
Wydarzenie powinno przybliżyć dzieciom i młodzieży tematykę kodowania, ukazując w zabawny i przyjemny sposób, jak za pomocą programowania można realizować swoje pasje i życiowe cele.

Wydarzenie może mieć dowolny format, może być to hakaton, warsztat z języków programowania, szkolenie online i inne. W zasadzie nie ma ograniczeń, pod warunkiem, że wydarzenie dotyczy programowania i zaplanowane jest na Europejski Tydzień Kodowania.

Warunki uczestnictwa

Pomysły zgłaszać mogą wyłączenie organizacje pozarządowe, które prześlą dokument potwierdzający ich statut non-profit (mogą być to stowarzyszenia powiązane ze szkołą lub firmą z branży IT). Grant otrzymają jednak tylko najlepsze zgłoszenia;
Pomysły można zgłaszać wyłącznie na stronie www.meet-and-code.org;
Wydarzenie musi odbyć się w trakcie Europejskiego Tygodnia Kodowania (7-22 października);
Grupą docelową wydarzenia są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 24 lat;
Udział dla uczestników musi być bezpłatny;
Minimalna liczba uczestników to 20 osób (nie ma górnej granicy);
Wydarzenie musi zostać zorganizowane w kraju objętym projektem;
Zgłoszenie musi zostać przesłane najpóźniej do 15 września;
Organizacja może zgłosić więcej niż jeden pomysł, pod warunkiem, że jest to nowy i niezwiązany z poprzednim projekt;
Przekazane środki finansowe muszą zostać wykorzystane na cele zgłoszonego projektu oraz działalność nieodpłatną;
Po zakończeniu wydarzenia, organizacja jest zobowiązana przesłać uzupełniony raport dostępny na stronie www.meet-and-code.org;Zgłaszanie pomysłów

Pomysły można zgłaszać od 1 lipca do 15 września 2017 roku korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.meet-and-code.org.

Uwaga: Prosimy najpierw zmienić język strony na polski.

Ewaluacja pomysłów

Pomysły zostaną ocenione przez Fundację TechSoup, odpowiedzialną za realizację projektu w Polsce. Ewaluacja odbędzie się w dwóch turach:

Pomysły zgłoszone między 1 lipca a 15 sierpnia, ocenione zostaną do 21 sierpnia;
Pomysły zgłoszone między 16 sierpnia a 15 września, ocenione zostaną do 21 września.Inicjatorzy projektu

Inicjatorami projektu są firma SAP oraz partnerzy sieci TechSoup Europe, będącej częścią sieci TechSoup Global. Firma SAP finansuje projekt oraz granty, które zostaną przekazane wybranym organizacjom. Partnerzy sieci TechSoup Europe odpowiedzialni są za realizację projektu, który obejmuje następujące kraje: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Niemcy, Węgry, Kazachstan, Polskę, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię oraz Ukrainę.

W Polsce za realizację projektu odpowiada Fundacja TechSoup prowadząca program TechSoup Polska, Technologie.org.pl oraz różnorodne działania edukacyjno-informacyjne skierowane do organizacji pozarządowych, a także koordynująca działania sieci TechSoup Europe.

Na oryginalne i ciekawe zgłoszenia czekamy do 15 września!

Więcej informacji na www.meet-and-code.org (polska wersja strony dostępna po wybraniu języka w prawym górnym rogu).

Masz pytania? Napisz do nas: tspoland@meet-and-code.org!
Źródło: www.ngo.pl