Wsparcie dla świętokrzyskich firm

30 czerwca Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik umowę z członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysławem Cieszyński i dyrektorem zarządzającym pionem funduszy europejskich BGK Patrycją Wolińską-Bartkiewicz na realizację projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”,  którego celem jest wsparcie działalności i rozwoju mikro, małych i średnich firm w regionie.

Pieniądze na projekt pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a ich dysponentem będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, który z czasem wybierze operatorów, którzy z kolei będą udzielać dotacji i pożyczek.

Wartość całkowita projektu to 245 mln zł 647 tys. zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 to 208 mln 800 tys. zł (85 %). Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2023 r.

Projekt skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada on udzielanie pożyczek i poręczeń na m. in. zwiększanie zatrudnienia w firmach, realizowanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów i projektów, a także zakładanie i rozwijanie nowych przedsiębiorstw (tzw. start-upów), co ma zaktywizować rynek pracy w woj. świętokrzyskim.

Umowa przewiduje wsparcie 1924 firm z sektora MŚP oraz powstanie 449 nowych przedsiębiorstw. Maksymalne wsparcie dla osoby bezrobotnej planującej rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to 100 tysięcy złotych.

Dzięki realizacji projektu ma nastąpić m.in.

–    wzrost liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1924, w tym liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – 1924,
–    liczba wspartych funduszy pożyczkowych – 5,
–    liczba wspartych funduszy poręczeniowych – 2,
–    wzrost inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  – 7 500 000,00 PLN. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod poniższym linkiem:

Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego