„Ostrowiecka koperta życia” wraca do CAO

Informujemy, iż od lipca 2017 r. osoby zainteresowane pozyskaniem pakietu „Ostrowieckiej koperty życia” mogą odbierać go ponownie w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70.

„Ostrowiecka koperta życia” to akcja prowadzona pod patronatem Prezydenta  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Skierowana jest do osób po 60 roku życia, przewlekle chorych i samotnych.

Akcja ma na celu promowanie postaw związanych z ochroną zdrowia i życia osób starszych, przewlekle chorych oraz samotnych. Jej główne zadanie to umożliwienie lekarzom pogotowia i ratownikom medycznym skuteczne i efektywne niesienie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia seniorów.

Akcja skierowana jest do seniorów powyżej 60 roku życia oraz osób przewlekle i ciężko chorych oraz samotnych. Jej założeniem jest możliwość udzielania jak najbardziej skutecznej i szybkiej pomocy w przypadku zasłabnięcia lub ataku, zwłaszcza w sytuacji, gdy kontakt z chorym jest utrudniony lub niemożliwy oraz gdy w pobliżu nie ma osób mogących udzielić od razu informacji na temat stanu zdrowia pacjenta i prowadzonej profilaktyki zdrowotnej.

Zestaw „Koperty życia” składa się z Karty Informacyjnej oraz kompletu 2 naklejek.

Karta Informacyjna – wypełniona i podbita przez lekarza rodzinnego – zawierać powinna kompletną informację na temat chorób, alergii, a także przyjmowanych lekarstw przez posiadacza. Informacje te są niezmiernie istotne dla ratowników medycznych, pozwalają momentalnie ustalić przyczynę problemów, co ma niebagatelne znaczenie, gdy chodzi o ratowanie życia i zdrowia pacjenta i gdy decydującym czynnikiem jest czas. Naklejki umieszczone na drzwiach lodówki stanowią informację dla ratowników, że pacjent przystąpił do akcji i informacje o jego stanie zdrowia i profilaktyce są dostępne.

Zapraszamy do korzystania z akcji i odbioru zestawów. „Koperty życia” można odbierać osobiście lub za pośrednictwem osoby z rodziny, z sąsiedztwa ewentualnie znajomych.  Osoba odbierająca powinna podać dane dotyczące osoby, w imieniu której pobiera dokument – przede wszystkim adres zamieszkania i datę urodzenia.

Wszelkie informacje dotyczące „Koperty życia” można uzyskać na miejscu w Centrum Aktywności Obywatelskiej na ul. Sienkiewicza 70.