Egzaminy czeladnicze uczestników projektu „NOWA SZANSA”

W ubiegłym tygodniu odbyły się egzaminy czeladnicze potwierdzające kwalifikacje w zawodach „Kucharz” i „Monter zabudowy oraz robót wykończeniowych w budownictwie”, zdobyte przez uczestniczki i uczestników projektu „NOWA SZANSA”.
W marcu tego roku 17 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie od spotkań z doradcą zawodowym i coachem. Po części doradczej, przyszedł czas na warsztaty oraz szkolenie zawodowe, złożone z części teoretycznej oraz praktyki pod okiem instruktorów.  Po odbyciu 150 – godzinnego kursu „Kucharz” oraz 200 – godzinnego szkolenia „Monter zabudowy oraz robót wykończeniowych w budownictwie” 15 osób przystąpiło do egzaminów czeladniczych, które przeprowadziła w Ostrowcu Św. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.  Cieszy fakt, ze wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminów, uzyskały cenne kwalifikacje zawodowe. Z dyplomem czeladniczym w ręku, już wkrótce trzynaścioro z nich rozpocznie staże zawodowe.

Projekt „NOWA SZANSA” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w partnerstwie z Gminą Kunów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kunowie w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. Projekt skierowany jest do 32 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 556 410,20 zł.
Koszt całkowity projektu: 586 050,20 zł.

Informacje o projekcie
w Biurze Projektu (ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.