Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają na  szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”

Szkolenie odbędzie się: 17 maja 2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim (sala szkoleniowa w Centrum Aktywności Obywatelskiej), ul. H. Sienkiewicza 70, w godz. 9.00 -14.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich zainteresowanych o telefoniczne zgłoszenie udziału: 15 832 33 54,  15 864 20 74.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.