Rusza 3. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

Rozpoczęła się 3. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, będącego wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter&Gamble oraz agencji Grey Group. Celem programu jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającej sporty wyczynowe, jak również wspieranie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych. Ambasadorami tegorocznej edycji zostali Robert Korzeniowski, Konrad Bukowiecki oraz Marzena Zięba i Grzegorz Pluta, a wnioski o granty przyznawane w jej ramach można składać od 3 do 30 kwietnia 2017 roku.
Sport odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży. Ma pozytywny wpływ zarówno na ich rozwój fizyczny, jak i psychiczny oraz uczy je, że systematyczna i wytrwała praca przynosi rezultaty w postaci coraz lepszych osiągnięć. Zdolność współpracy czy zabawa rywalizacyjna, z którą dzieci stykają się podczas uprawiania sportu, przydaje się także w życiu codziennym, ucząc funkcjonowania w grupie rówieśniczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych aktywność fizyczna pełni dodatkowo funkcję terapeutyczną, buduje wiarę we własne siły oraz pomaga przezwyciężać ich ograniczenia fizyczne.

– Niezwykle ważną rolę w procesie osiągania sukcesów sportowych pełnią wykwalifikowani trenerzy, odpowiedni sprzęt sportowy, możliwość uczestniczenia w zawodach i zgrupowaniach. Warto pamiętać, że pasję do sportu rozwija się już od najmłodszych lat. Większość uznanych obecnie olimpijczyków rozpoczynało swoje treningi jeszcze w przedszkolu i podstawówce, w małych klubach bądź na boiskach szkolnych. Brak odpowiedniego zaplecza sportowego oraz wsparcia stanowi główną barierę w rozwijaniu ich talentu – podkreśla Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” już od 3 lat sukcesywnie wspiera finansowo organizacje i zrzeszenia sportowe, szkoły sportowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych zarówno dla dzieci i młodzieży zdrowej, jak i chorej i niepełnosprawnej.

– Zdrowy i wszechstronny rozwój ich dzieci to dla wielu mam najważniejsze życiowe zadanie. Na co dzień wspieramy je w tych wysiłkach naszymi produktami, takimi jak Ariel, Blend-a-med czy Pampers. Wiemy też, że sport odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju najmłodszych. Dlatego, poprzez program Polskie Nadzieje Olimpijskie, staramy się pomóc jak największej grupie dzieci i młodzieży uczestniczyć w zajęciach sportowych realizowanych na najwyższym poziomie. Być może niektórzy z nich sięgną po laury olimpijskie lub paraolimpijskie. Natomiast dla wszystkich będzie to szansa na rozwój fizyczny i emocjonalny, na zdobywanie umiejętności, które pomogą im w realizowaniu ich marzeń i ambicji – mówi Małgorzata Mejer z firmy Procter & Gamble.

W ramach II filaru programu wsparcie udzielane jest także dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. W poprzedniej edycji jego beneficjentami zostali m.in. Fundacja Akademii Integracji, Uczniowski Klub Sportowy „Salwator” oraz Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Tarnów.

– Telewizja Polsat od wielu lat konsekwentnie wspiera rozpowszechnianie i promocję polskiego sportu, przyczyniając się przy tym także do aktywizacji młodzieży. Każda z kolejnych edycji Polskich Nadzieii Olimpijskich jest dla nas powodem do dumy ponieważ, podobnie jak sport, jest to gra zespołowa przynosząca wiele satysfakcji. Dzięki osiąganemu przez naszą telewizję zasięgowi mamy możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców, co przekłada się na kształtowanie przez nich pozytywnych postaw – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

– Sport w życiu dzieci niepełnosprawnych pełni szczególną rolę, dodając im pewności siebie, a także pozytywnie wpływając na ich rehabilitację. Dlatego w ramach programu Polskie Nadzieje Olimpijskie wspieramy instytucje i organizacje, które rozwijają ideę aktywności fizycznej wśród dzieci niepełnosprawnych w Polsce oraz umożliwiają im podejmowanie takich działań. Od pierwszej edycji pozostajemy z beneficjentami programu w ciągłym kontakcie, obserwując ich rozwój i osiągane sukcesy – dodaje Krystyna Aldrige- Holc, Prezes Fundacji POLSAT.

Od pierwszej edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie jego partnerem jest także agencja Grey Group, która przygotowała identyfikację wizualną oraz wspiera komunikację.

– Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak prestiżowego przedsięwzięcia. Każda edycja programu pokazuje, że ma on realne przełożenie na osiąganie sukcesów przez młodych sportowców. Stanowią oni przyszłość polskiego sportu, dlatego naszym wspólnym celem powinno być udostępnianie im jak najlepszych warunków i zaplecza umożliwiającego rozwój ich umiejętności – dodaje Anna Pańczyk, CEO agencji Grey Group.

Dyspozycja środków pieniężnych pozyskanych od sponsorów i przyznawanych w ramach Polskich Nadziei Olimpijskich odbywa się poprzez Polską Fundację Olimpijską i Fundację Polsat, będącą odpowiedzialną za II filar programu dedykowany dzieciom i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. W ramach poprzednich edycji programu wręczono granty 34 ośrodkom sportowym dedykowanym zdrowym dzieciom i młodzieży oraz 10 grantów dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Łączna kwota przyznana w czasie wszystkich edycji PNO to blisko 3 miliony złotych.

Źródło: www.ngo.pl