Konkurs grantowy „Pozytywnie Otwarci 2017”

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. ogłosiła konkurs grantowy „Pozytywnie Otwarci 2017”. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2017 r.
Celem konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2017 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu:

• Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej.

• Edukacja i aktywizacja osób, które otrzymały wynik pozytywny testu na HIV w celu skrócenia czasu upływającego od momentu wykrycia zakażenia do rozpoczęcia terapii.

• Edukacja par planujących posiadanie potomstwa w celu zwiększenia liczby testów w kierunku HIV wykonywanych przez kobiety w ciąży.

• Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone przez infolinię lub inne kanały zakładające komunikację bezpośrednią.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na formularzu zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na realizację pomysłów.

Konkurs będzie trwać włącznie od 3 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, który to termin stanowi ostateczny termin nadsyłania projektów (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia w formie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z ewentualnymi załącznikami zawierającymi ważne w opinii składającego wniosek uzupełnienia należy przesyłać na adres: Konkurs „Pozytywnie Otwarci 2017”, Skrytka Pocztowa 257, ul. Targowa 73, 00-987 Warszawa.

Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych.

Zasiadają w niej:

Profesor Anna Boroń Kaczmarska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Profesor Andrzej Gładysz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr Mariusz Gujski z redakcji „Służba Zdrowia”

Dr Michał Kaźmierski z Gilead Sciences Poland

Janusz Michalak z Wydawnictwa Termedia

Ksiądz Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Profesor Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Dr n.med. Regina B. Podlasin z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Maria Seweryn, aktorka teatralna i filmowa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konkursu: „Pozytywnie Otwarci 2017”
Źródło: www.ngo.pl