Spotkanie informacyjne „Start z Agencją”

W czwartek, 30 marca 2017 r. w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o . przy ul. Sandomierskiej 26 A odbyło się kolejne spotkanie informacyjne pod hasłem: „Start z Agencją”.  Spotkanie miało na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zasad jej prowadzenia i wynikających stad obowiązków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, z którymi kontakt dla każdego przedsiębiorcy jest obowiązkiem na każdym etapie prowadzenia własnej firmy.
Wśród zaproszonych przedstawicieli  instytucji znaleźli się:
•    Pani Katarzyna Mikulska, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej i Rejestracji Podatników oraz
Pani Agnieszka Budzińska – kierownik Działu Postępowań Podatkowych reprezentujące Urząd
Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
•    Pan Krzysztof Adamski  reprezentujący Referat Działalności Gospodarczej przy Wydziale Spraw Obywatelskich UM w Ostrowcu Świętokrzyskim.
•    Pani Jolanta Mizera, kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Pani  Beata Burda, kierownik Wydziału Obsługi Klienta – przedstawicielki Inspektoratu ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim
•   Pani Karolina Karbowniczek, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
•   Pan Janusz Nowak z Fundacji „Pomocna Dłoń”  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obecni uzyskali kompleksową informacje na wszystkie tematy związane z uruchomieniem własnej działalności, m. in.: przedstawicielki Urzędu Skarbowego zapoznały ich z ogólnymi zasadami form opodatkowania przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem  ułatwień dla początkujących przedsiębiorców. Pan Krzysztof Adamski wyjaśnił obszernie, w jaki sposób zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), szczególnie zwracając uwagę na niejasności lub możliwe pomyłki przy wypełnianiu wniosku. Przedstawicielki ZUS szeroko objaśniły tematykę składek odprowadzanych przez przedsiębiorców tytułem samozatrudnienia oraz na podstawie umów o pracę swoich pracowników. Pokrótce zaprezentowały również zalety korzystania z systemu informatycznego ePUAP i Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Chętni mogli przy pomocy Pani Beaty Burda z ZUS na miejscu założyć sobie profil, który mogą w przyszłości wykorzystać w swojej działalności.
Przedstawicielka PUP – Pani Karolina Karbowniczek objaśniła zasady wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie do założenia własnej firmy ze środków Funduszu Pracy oraz to, w jaki sposób pieniądze wykorzystać i jak dotację rozliczyć.
Na zakończenie Pan Janusz Nowak przybliżył tematykę pozyskiwania środków na założenie lub rozwój własnej firmy z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a także zaprezentował możliwości finansowania działalności z wykorzystaniem kredytów, pożyczek z Funduszy pożyczkowych oraz programów dotacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócił na projekty związane z innowacyjnością  i rozwojem firm z branży energii odnawialnej. Uczestnikom zaprezentowano też ofertę Inkubatora Przedsiębiorczości dotyczącą cen i warunków wynajmu lokali dla przedsiębiorców.
Spotkanie uczestnicy ocenili jako bardzo przydatne i potrzebne, szczególnie dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami jednostek prawno- administracyjno – skarbowych. Większość uczestników stanowiły osoby młode, mające już bardzo konkretne plany co do własnej firmy, które uznały spotkanie za owocne i bardzo przydatne. Na sali padało sporo pytań – szczególnie od strony praktycznej,  na które uczestnicy uzyskiwali  konkretne i jasne dla siebie odpowiedzi. Ale i przedstawiciele instytucji uznali spotkanie za interesujące, dające możliwość innego niż w urzędzie kontaktu z przedsiębiorczym petentem.
Spotkania z cyklu „Start z Agencją” wpisały się już do kalendarza inicjatyw ARL skierowanych do osób przedsiębiorczych zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy. W planach są kolejne edycje seminarium, a zainteresowane nimi osoby prosimy o kontakt z Agencją Rozwoju Lokalnego.