Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT: „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Najbliższy termin składania wniosków mija 6 kwietnia 2017 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2017 roku (link do programu: bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html).

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r.
Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy składać:

na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” do 12 kwietnia 2017 r.
na zadanie Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe do 6 kwietnia 2017 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi:

na zadanie Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży nie później niż do dnia 8 maja 2017 r.
na zadanie Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe nie później niż do dnia 24 kwietnia 2017 r.
Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.