SEMINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na seminarium informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz zasad korzystania z usług doradczych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Seminarium odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. w Hotelu Kongresowym, sala Audytorium w godz. 12.30-15.00.
Seminarium „Dostęp do finansowania. Narzędzia i programy wspierające strategie rozwojowe zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach kluczowych branż regionu”

Podczas spotkania będzie można omówić i skonsultować swoje pomysły oraz pytania związane z usługami szkoleniowo – doradczymi z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz lokalnymi operatorami podmiotowego systemu wsparcia usług szkoleniowo-doradczych.

W załączeniu szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać do dnia 7 kwietnia br. na adres e-mail: een@siph.com.pl lub fax. 41 368 02 78.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl