Dwa nabory wniosków: Trzeci program działań UE w dziedzinie zdrowia 2014-2020

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) opublikowała dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach trzeciego programu działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014–2020): dotacje na projekty oraz dotacje na działalność. Terminy składania wniosków: 15 czerwca 2017 r.
Aktualne nabory:

zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na konkretne działania w formie dotacji na projekt,
zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na funkcjonowanie organizacji pozarządowych (dotacje na działalność).
Terminy składania wniosków w internecie: 15 czerwca 2017 r.

Wszystkie informacje, w tym decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pracy na 2017 r. wdrażającego trzeci program działań UE w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz w sprawie wyboru, przyznania i innych kryteriów w zakresie wkładów finansowych w działania w ramach niniejszego programu, są dostępne na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) pod adresem: http://ec.europa.eu/chafea/news/news493.html.

We wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej wyznaczono Krajowe Punkty Kontaktowe (National Focal Points). Od 1 stycznia 2013 r. w Polsce funkcję tę pełni Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Krystyna Drogoń
Ministerstwo Zdrowia – Departament Współpracy Międzynarodowej
telefon: 22 53 00 187
e-mail: k.drogon@mz.gov.pl