„ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA MŁODYCH”

Zarząd Województwa przyjął uchwałę  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” – na wsparcie zadań publicznych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskiego młodzieży z województwa  świętokrzyskiego. W tym roku do rozdysponowania w ramach konkursu na inicjatywy młodzieżowe jest 80 tys. zł.

Zgłaszane do konkursu wnioski mogą dotyczyć pięciu rodzajów działań:
Zadanie 1: działania wspierające aktywność grup młodzieżowych w środowiskach lokalnych,
Zadanie 2: działania szkoleniowe dla liderów grup młodzieżowych,
Zadanie 3: promocja wolontariatu młodzieżowego poprzez np. wsparcie punktów wolontariatu, prowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnych,
Zadanie 4: organizacja przedsięwzięć przez grupy młodzieżowe, których celem jest wychowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
Zadanie 5: inicjatywy na rzecz środowisk studenckich.

Ich realizacja ma się przyczynić do większego zaangażowania młodzieży w sprawy obywatelskie oraz podnieść umiejętności społeczne młodych mieszkańców regionu.
Beneficjantami projektów mają być mieszkańcy województwa w wieku od 13 do 30 lat. Natomiast uprawnienie do składania wniosków są m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz inne związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego  – tel. 41 341 69 09 lub 41 341 69 11.