Konkurs na mikrogranty dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Konkurs ogólnopolski na realizację mikrograntów w zakresie wsparcia aktywności rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski. Możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 5000 zł. Nabór rozpoczyna się 15 marca.
towarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje na terenie całej Polski projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do składania ofert na realizację mikrograntów w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Głównym założeniem projektu jest zachęcenie lokalnych organizacji i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego.

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku i w tym okresie będzie możliwe aplikowanie o mikrogranty. Ubiegający się o wsparcie będą mogli liczyć na doradztwo ekspertów zarówno w trakcie składania wniosku, jak i podczas realizacji zadania oraz jego rozliczania. Do ich dyspozycji będzie także infolinia obsługiwana w każdy wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz czwartek 12.00-15.00, numer 784 878 240. Ponadto zachęcamy do korzystania z kontaktu mailowego pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania mikrograntu będą publikowane na stronie internetowej www.dzialamyrazem.pl.

Nabór rozpoczyna się 15 marca 2017 r. za pomocą systemu Witkac.pl.

Źródło: www.ngo.pl