Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek do „Działaj Lokalnie”!

Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców, mają szansę zdobyć dofinansowanie wynoszące maksymalnie 6 tys. złotych na swój pomysł. Więcej na: www.dzialajlokalnie.pl.
Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów w najbliższym Ośrodku Działaj Lokalnie. Każdy wnioskodawca ma szansę otrzymać do 6 tys. złotych.

Lista ośrodków i gmin objętych programem znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl.

„Działaj Lokalnie” to program, którego celem jest wsparcie aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. – Zależy nam na tym, by wspierać te projekty, które odpowiadają realnym potrzebom miejscowych społeczności, dlatego decyzje o przyznaniu dofinasowania podejmowane są lokalnie, a w skład komisji grantowych wchodzą uznane autorytety, przedstawiciele mediów i darczyńcy. Przeprowadzenie konkursów powierzamy regionalnym organizacjom, które najlepiej znają problemy i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć i z kim pracować – mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Ośrodki Działaj Lokalnie, to sprawdzone organizacje pozarządowe, których jakość pracy jest stale monitorowana. To miejsca, w których na pewno uzyskasz fachową pomoc i wiedzę na temat animowania miejscowej społeczności. Zajmują się pozyskiwaniem środków i rozdysponowywaniem ich na lokalne dotacje, a także stoją na straży prawidłowego wydatkowania pieniędzy i rozliczania się z realizacji działań.

Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy z różnych dziedzin. Do tej pory w programie zrealizowano już ponad 8 600 projektów. Były to działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym, nastawione na tworzenie miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii czy regionalnej tradycji. – Zachęcamy obywateli do samodzielnego definiowania swoich potrzeb i podejmowania próby ich zaspokojenia – dodaje Paweł Zań, Koordynator programu.

Jak przystąpić do lokalnego konkursu grantowego?
– rozpocznij od odwiedzenia strony www.dzialajlokalnie.pl, tam znajdziesz aktualne informacje na temat programu.

– kliknij w zakładkę „Zasięg Działaj Lokalnie” i znajdź Ośrodek Działaj Lokalnie, obejmujący swoimi działaniami gminę/gminy, w których chcesz realizować projekt.

– skontaktuj się z wybranym Ośrodkiem Działaj Lokalnie, który zarządza naborem wniosków na danym obszarze, udostępnia regulamin konkursu oraz ustala indywidualny harmonogram i wyznacza termin składania dokumentów, a także kontaktuje się z wnioskodawcami.

– wniosek złożysz online poprzez generator, do którego link znajdziesz na stronie „Działaj Lokalnie”.

Realizowane w wioskach i miasteczkach inicjatywy codziennie uatrakcyjniają życie wielu społeczności. Skorzystaj z programu i zmień swoje lokalne otoczenie.

Kontakt:
Paweł Zań
Koordynator Programu „Działaj Lokalnie”
p.zan@filantropia.org.pl
www.dzialajlokalnie.pl

Źródło: www.ngo.pl