KONKURS NA LOGO ŚCITT

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza konkurs na stworzenie nowego logotypu. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Nagroda w konkursie wynosi 2000 zł, komisja może także przyznać wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł. Prace konkursowe można dostarczać do 31 marca.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii to spółka, która działa na rzecz wzmocnienia konkurencyjności naszego województwa w dziedzinie produkcji, usług, edukacji i zarządzania. Spółka, jako jeden z wiodących w regionie ośrodków wspierania przedsiębiorczości, oferuje firmom, osobom indywidualnym oraz podmiotom publicznym, pakiet usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i eksperckich. Ponadto ŚCITT funkcjonuje w sieci Europe Enterprise Network, realizuje usługi z zakresu internacjonalizacji oraz tworzenia strategii eksportowych.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/53481-konkurs-na-logo