Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Wnioski konkursowe należy składać do 24 marca 2017 r. do godz. 16:00.

W konkursie dostępne są dwie ścieżki grantowe:

ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys. do 35 tys. zł (dla organizacji z większym doświadczeniem w edukacji globalnej)
ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).
Jedna organizacja może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Więcej szczegółów, w tym regulamin, link do generatora wniosków, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz informacja o spotkaniu informacyjnym oraz webinariach on-line – na stronie http://fed.org.pl/globalna/oferta/

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 r.

Źródło: www.ngo.pl