Spotkanie informacyjne dot. konkursów ofert dla NGO’S oraz programów PFRON

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kielce organizuje spotkanie informacyjne dotyczące planowanych w 2017 r. konkursów ofert dla NGO’S oraz programów PFRON dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 102 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc).

Na spotkaniu omówione zostaną również zasady prawidłowego konstruowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana tematyka spotkania powinna przyczynić się do wymiany doświadczeń przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej w regionie.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 102 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy Al. IX Wieków Kielc.

Udział w szkoleniu należy potwierdzić telefonicznie w terminie do 22 lutego 2017 r. pod nr tel. 41 342 11 31 lub 342 14 02.