Staże dla kucharzy i monterów zabudowy i prac wykończeniowych

Po egzaminach czeladniczych potwierdzających kwalifikacje w zawodach „Kucharz” i „Monter zabudowy oraz prac wykończeniowych w budownictwie”, jedenastu uczestników projektu „NOWA SZANSA” rozpoczęło w lutym staże u przedsiębiorców. Przez 6 miesięcy pod okiem opiekunów zdobywać będą potrzebne doświadczenie zawodowe. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie stworzył miejsce dla trzech stażystek i trzech stażystów, którzy wykonywać będą prace remontowo-budowlane, zaś Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. i Fundacja „Pomocna dłoń” przyjęły w sumie cztery stażystki i jednego stażystę, którzy zdobywać będą doświadczenie w gastronomii.

Projekt „NOWA SZANSA” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w partnerstwie z Gminą Kunów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kunowie w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2017 r. Projekt skierowany jest do 32 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 556 410,20 zł.
Koszt całkowity projektu: 586 050,20 zł.

Informacje o projekcie w Biurze Projektu (ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski) lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.