Nabór wniosków do Konkursu Grantowego Fundacji CEMEX

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” rozpoczyna nabór wniosków w Konkursie Grantowym dla NGO i jednostek oświatowych! Wszystkie organizacje pozarządowe i szkoły działające w miejscowościach, gdzie CEMEX prowadzi swoją działalność zachęcamy do składania wniosków. Nabór prowadzony będzie do 28 lutego, a wyłonienie zwycięzców nastąpi na początku maja.
Rodzaje realizowanych projektów
Rodzaj I – Edukacja
Rodzaj II – Ekologia
Rodzaj III – Kultura
Rodzaj IV – Programy obywatelskie
Rodzaj V – Sport
Rodzaj VI – Projekty szkolne

Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi wnioskodawcy.

Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:

wyrównywania szans edukacyjnych
wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.
Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na www.budujemyprzyszlosc.org.pl w zakładce „Konkursy”.

Źródło: www.ngo.pl